DELFINEK - HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI TORÓW

Harmonogram dostępności torów na Delfinku w bieżącym miesiącu    Zobacz

DELFINEK - CENNIK BILETÓW I USŁUG

Bilety na Basen

Przy zakupie biletu tylko na basen (Przy zakupie tego biletu, wejście na saune powoduje naliczenie opłaty za każdą rozpoczętą minutę korzystania )

RODZAJ BILETU poniedziałki – piątki soboty, niedziele i święta
16.00 – 20.00 (ostatnie wejście) 08.00 – 20.00 (ostatnie wejście)
NORMALNY za pierwszą godzinę 14,00 zł 16,00 zł
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 35 gr 40 gr
SAUNA za każdą rozpoczętą minutę 63 gr 75 gr
ULGOWY * za pierwszą godzinę 10,00 zł 12,00 zł
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 25 gr 30 gr
SAUNA * za każdą rozpoczętą minutę (1min) 55 gr 65 gr
BILET RODZINNY – od osoby(2 rodziców + jedno dziecko, lub rodzic
+ 2 dzieci)
  za pierwszą godzinę 10,00 zł (za osobę) 12,00 zł (za osobę)
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 25 gr (za osobę) 30 gr (za osobę)
SAUNA za każdą rozpoczętą minutę (1min) 55 gr za osobę) 65 gr(za osobę)
Kombatanci i Weterani Wojenni za okazaniem legitymacji - 0zł

Bilety na basen wraz z Saunarium - saunarium jest czynne piątki w godz. 19.00 - 21.00, w soboty i niedziele w godz. 14.00 - 20.00

Przy zakupie biletu na basen wraz z możliwością korzystania ze strefy saun

RODZAJ BILETU poniedziałki – piątki soboty, niedziele i święta
16.00 – 20.00 (ostatnie wejście) 8.00 – 20.00 (ostatnie wejście)
NORMALNY za pierwszą godzinę 25,00 zł 30,00 zł
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 63 gr 75 gr
ULGOWY * za pierwszą godzinę 22,00 zł 26,00 zł
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 55 gr 65 gr

Bilet przy posiadaniu karty dużej rodziny

Bilet upoważnia do korzystania z basenu bez możliwości korzystania ze strefy saun. W przypadku skorzystania ze strefy saun opłata za minutę zostanie pobrana zgodnie z cennikem normalnym za daną osobę.

RODZAJ BILETU poniedziałki – piątki soboty, niedziele i święta
16.00 – 20.00 (ostatnie wejście) 8.00 – 20.00 (ostatnie wejście)
NORMALNY za pierwszą godzinę 10,00 zł (za osobę) 12,00 zł (za osobę)
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 25 gr 30 gr

Bilet Multi Sport - 60min - basen wraz z saunarium

Bilet upoważnia do korzystania z basenu wraz z możliwością korzystania ze strefy saun.

RODZAJ BILETU poniedziałki – piątki soboty, niedziele i święta
16.00 – 20.00 (ostatnie wejście) 8.00 – 20.00 (ostatnie wejście)
NORMALNY za pierwszą godzinę 0,00 zł (za osobę) 0,00 zł (za osobę)
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 63 gr 75 gr
ULGOWY * za pierwszą godzinę 0,00 zł (za osobę) 0,00 zł (za osobę)
za każdą rozpoczętą minutę po pierwszej godzinie (1min) 55 gr 65 gr

Inne

Wynajęcie jednego toru 130 zł netto - 159.90 zł brutto
Wynajęcie basenu (60 minut) 480 zł netto - 651.90 zł brutto
Wynajęcie Sauny (60 minut) 300 zł Netto - 369 zł brutto
Aqua Aerobic 40zł brutto
Aqua Aerobic ulgowy dla dzieci w wieku szkolnym, emeryci i renciści 30zł brutto

Postanowienia końcowe:
1. Za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego opłata - 1/40 ceny biletu.
2. Kombatanci, weterani wojenni korzystają bezpłatnie z obiektów sportowych zgodnie z art. 30a Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1203 (tj. Dz.U. z 2020r. Poz. 2055).

3. Bilet ulgowy

  • dzieci i młodzież do lat 18;
  • osoby uczące się do 26 lat za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • emeryci i renciści powyżej 60 roku za okazaniem legitymacji emeryta lub rencisty;
  • osoba niepełnosprawna za okazaniem legitymacji oraz jej opiekun (w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki drugiej osoby, opiekunowi przysługuje darmowe wejście).
4. Bilet rodzinny:
  • maksymalnie 2 osoby dorosłe + minimum 1 dziecko (do 18 lat), maksymalnie 4 dzieci;
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny

    Posiadacze kart Multi Sport za czas wykorzystany ponad przysługujący limit płacą zgodnie z Cennikiem