Pływanie to zdrowie ! Zapraszamy w każdy dzień tygodnia !

AKTUALNOŚCI

Uwaga, ważny komunikat !

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w strefie żółtej, ogłoszonymi na konferencji prasowej w czwartek 15 października, podjęliśmy decyzję o zamknięciu basenu. W piątek w dniu 16. października w godzinach wieczornych ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1829) z którego wynika, że zakaz nie dotyczy prowadzenia zajęć szkolnych oraz sportowych. Wobec zaistniałej sytuacji od jutra tj od wtorku wznawiamy działalność basenową, na którą w chwili obecnej pozwala prawo.

Na obiekcie będą realizowane lekcje pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego w porozumieniu ze szkołami gminnymi oraz zajęcia w ramach projektu „Umiem Pływać” a także zajęcia szkółek pływackich.

Basen pozostanie zamknięty dla klientów indywidualnych – zgodnie z zakazem prowadzenia działalności usługowej.

Zatem od wtorku tj. dnia 20. października wznawiamy działalność Krytej Pływalni Delfinek w zmienionym zakresie.

Za niedogodności przepraszamy! Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych, wprowadzanych zmianach.

    Napisany przez: dnia : 19 października, 2020

Otwarcie Pływalni “Delfinek”

Zapraszamy na krytą pływalnię “Delfinek” z nowymi zasadami bezpieczeństwa.

Zamieszczamy nowy regulamin : REGULAMIN COVID oraz zasady bezpieczeństwa na obiekcie widoczne w poście poniżej.

    Napisany przez: dnia : 4 sierpnia, 2020

Zasady bezpieczeństwa na obiekcie


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI „DELFINEK” W GOKIS W KĄTACH WROCŁAWSKICH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID 19

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374, z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z póź. );
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1))
 4. Zalecenia opracowane na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01 czerwca 2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród użytkowników  oraz pracowników Krytej Pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich.

&2 CEL WDROŻENIA PROCEDURY

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkownikom Krytej Pływalni” Delfinek” w strefach na obiekcie.
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz instruktorom prowadzącym zajęcia stałe.
 3. Uniknięcie zakażenia pracowników i użytkowników przez osoby z zewnątrz.
 4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie obiektu, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
 5. Informowanie użytkowników o szczególnych zasadach funkcjonowania obiektu w trakcie epidemii Covid-19.

&3 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z STREFY KAS ORAZ HOLU

 1. Na terenie Krytej Pływalni „Delfinek ” obowiązują nowe zasady sanitarne.
 2. Liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 45 osób.
 3. Przed wejściem i przy wyjściu z Krytej Pływalni „Delfinek” obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie pływalni oraz strefy kas obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
 5. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 6. Po zakończeniu pobytu na pływalni należy przyłożyć transponder („zegarek”) do czytnika znajdującego się przy kasie a następnie wrzucić go do specjalnego plastykowego pojemnika.
 7. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 8. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty do czasu wyjścia ze strefy szatni i przebieralni i przejścia do strefy basenowej.
 9. Bezwzględny zakaz wnoszenia i korzystania z przyborów do pływania typu: kółko, makaron, materac, rękawki, deski, piłki. 

&4 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z STREFY PRZEBIERALNI, PRYSZNICÓW I NIECKI BASENOWEJ JAKUZZI 

 1. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 2. Na terenie hali basenowej, sanitariatów i przebieralni może jednocześnie przebywać maksymalnie 45 osób (nie dotyczy obsługi Pływalni i instruktorów prowadzących zajęcia).
 3. W niecce basenowej przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób na torze.
 4. W jacuzzi może przebywać jednocześnie 2 osoby lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 5. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny:
 • przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod prysznicem zachowując bezpieczny dystans 2 m.
 • do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 1. Na terenie Pływalni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz zasada ograniczonego pobytu w strefie pryszniców i szatni.
 2. Zakup biletu wstępu na krytą pływalnie wiąże się z akceptacją wszystkich regulaminów na terenie obiektu oraz stosowania się do wydawanych poleceń przez Ratownika i personelu pływalni. W przypadku ich nieprzestrzegania Klient będzie zobowiązania do opuszczenia Krytej pływalni bez prawa do zwrotu za zakupiony bilet.

&5 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Na terenie Pływalni prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp.
 2. W czasie dezynfekcji niektóre strefy mogą być wyłączone z użytkowania.
 3. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości.
 4. Hol na terenie Pływalni nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” dla osób oczekujących.
 5. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni „Delfinek”.

Administrator

GOKiS w Kątach Wrocławskich


    Napisany przez: dnia : 3 sierpnia, 2020

OBIEKTY

portfolio1

Basen

Basen z 4-torową niecką o wymiarach 16,7 x 8,5 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m

Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr1 ul. 1Maja 59 w Kątach Wrocławskich. Pozwoli nie tylko na prowadzenie nauki pływania dla uczniów, ale również dla osób dorosłych oraz na zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne.

SAUNY

Strefa saun i relaksu. Do Państwa dyspozycji są dwie sauny, fińska, łaźnia parowa a także strefa relaksu. W strefie tej możemy poddać się uzdrawiającym, upiększającym a także relaksującym właściwościom.

portfolio1

jacuzzi

Na terenie obiektu znajduję się także wanna z hydromasażem.

portfolio-jakizi

Szatnie

Kompleks posiada komfortową szatnię z elektronicznym systemem kodowanych zamków, a także salę natrysków.

Gotów Popływać

ZAPRASZAMY

Kontakt

Lokalizacja obiektu i kontakt

Regulamin

Regulamin obiektu Dolnośląski Delfinek GOKiS Kąty Wrocławskie

Facebook

Strona obiektu na facebooku